EDUCATION@ELIMU.CO.KE
0700 663 000
Mpesa Till: 323253

Schemes of Work


Schemes of Work


Schemes of Work > Grade 4 > Physical Health Education

2021/2022 GRADE 4 MENTOR PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION SCHEMES OF WORK- TERM 2

10 WEEK VERSION: 2020 GRADE 4 MENTOR PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION SCHEMES ...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Physical Health Education

2021/2022 GRADE 4 MENTOR PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION SCHEMES OF WORK- TERM 3

2021/2022 GRADE 4 MENTOR PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION SCHEMES OF WORK- TER...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Agriculture

2021/2022 GRADE 4 MORAN AGRICULTURE SCHEMES OF WORK - TERM 3

10 WEEK VERSION: 2021/2022 GRADE 4 MORAN AGRICULTURE SCHEMES OF WORK-TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Agriculture

2021/2022 GRADE 4 MORAN AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 1

2021/2022 GRADE 4 MORAN AGRICULTURE SCHEMES OF WORK-TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Home Science

2021/2022 GRADE 4 MORAN HOME SCIENCE SCHEMES OF WORK -TERM 3

2021/2022 GRADE 4 MORAN HOME SCIENCE SCHEMES OF WORK -TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > English

2021/2022 GRADE 4 NEW PROGRESSIVE PRIMARY ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 3

10 WEEK VERSION: 2021 GRADE 4 NEW PROGRESSIVE PRIMARY ENGLISH SCHEMES OF WO...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Agriculture

2021/2022 GRADE 4 OXFORD AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 2

2021/2022 GRADE 4 OXFORD AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Agriculture

2021/2022 GRADE 4 OXFORD AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 1

2021/2022 GRADE 4 OXFORD AGRICULTURE SCHEMES OF WORK -TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Agriculture

2021/2022 GRADE 4 OXFORD AGRICULTURE SCHEMES OF WORK-TERM 3

10 WEEK VERSION: 2020 GRADE 4 OXFORD AGRICULTURE SCHEMES OF WORK-TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > CRE

2021/2022 GRADE 4 OXFORD GROWING IN CHRIST SCHEMES OF WORK -TERM 3

2021/2022 GRADE 4 OXFORD GROWING IN CHRIST SCHEMES OF WORK -TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Art & Design

2021/2022 GRADE 4- KNOW MORE ART AND CRAFT - SCHEMES OF WORK -TERM 2

2021/2022 GRADE 4- KNOW MORE ART AND CRAFT - SCHEMES OF WORK -TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Agriculture

2021/2022 GRADE 5 KNOW MORE AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 1

2021/2022 GRADE 5 KNOW MORE AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Agriculture

2021/2022 GRADE 5 KNOW MORE AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 2

2021 GRADE 5 KNOW MORE AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Agriculture

2021/2022 GRADE 5 KNOW MORE AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 3

2021 GRADE 5 KNOW MORE AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Agriculture

2021/2022 GRADE 5 LONGHORN AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEME OF WORK TERM 1

2021 GRADE 5 LONGHORN AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEME OF WORK TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Agriculture

2021/2022 GRADE 5 LONGHORN AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 3

2021 GRADE 5 LONGHORN AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Agriculture

2021/2022 GRADE 5 LONGHORN AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 2

2021 GRADE 5 LONGHORN AGRICULTURE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Kiswahili

2021/2022 GRADE 5 KISWAHILI DADISI SCHEMES OF WORK - TERM 3

2021/2022 GRADE 5 KISWAHILI DADISI SCHEMES OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Mathematics

2021/2022 GRADE 5 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK TERM 3

2021 GRADE 5 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Mathematics

2021/2022 GRADE 5 LONGHORN MATHEMATICS ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 2

2021 GRADE 5 LONGHORN MATHEMATICS SCHEMES OF WORK TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Mathematics

2021/2022 GRADE 5 LONGHORN MATHEMATICS SCHEMES OF WORK TERM 1

2021 GRADE 5 LONGHORN MATHEMATICS SCHEMES OF WORK TERM 1

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Mathematics

2021/2022 GRADE 5 LONGHORN MATHEMATICS ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 3

2021/2022 GRADE 5 LONGHORN MATHEMATICS ACTIVITIES SCHEMES OF WORK TERM 23

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Grade 5 > Mathematics

2021/2022 GRADE 5 OXFORD MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 3

2021/2022 GRADE 5 OXFORD MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > English

2021/2022 JKF NEW PRIMARY ENGLISH CLASS 8 SCHEME OF WORK - TERM 2

10 WEEK VERSION: 2021 /2022 JKF NEW PRIMARY ENGLISH CLASS 8 SCHEME OF WORK ...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > English

2021/2022 JKF NEW PRIMARY ENGLISH CLASS 8 SCHEME OF WORK - TERM 3

10 WEEK VERSION: JKF NEW PRIMARY ENGLISH CLASS 8 SCHEME OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2021/2022 KIDATO CHA 4 CHEMICHEMI KISWAHILI AZIMIO YA KAZI -MUHULA WA KWANZA

New schemes of work using Chemichemi za Kiswahili, Kiswahili Kidato cha Nne...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 3 > Kiswahili

2021/2022 KIDATO CHA TATU CHEMICHEMI KISWAHILI MUHULA WA PILI

10 WIKI: KIDATO CHA TATU-CHEMICHEMI KISWAHILI- MAAZIMIO YA KAZI-MUHULA WA ...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 3 > Kiswahili

2021/2022 KIDATO CHA TATU-CHEMICHEMI KISWAHILI- MAAZIMIO YA KAZI-MUHULA WA 3

10 WIKI: 2021/2022 KIDATO CHA TATU-CHEMICHEMI KISWAHILI- MAAZIMIO YA KAZI-M...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > PP2 > Art & Design

2021/2022 PRE- PRIMARY 1 LONGHORN ART AND DESIGN ACTIVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 2

2021/2022 PRE- PRIMARY 1 LONGHORN ART AND DESIGN ACTIVITIES SCHEMES OF WORK...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > PP1 > Creative Activities

2021/2022 PRE-PRIMARY 1 CREATIVE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK -TERM 3

2021/2022 PRE-PRIMARY 1 CREATIVE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > PP1 > CRE

2021/2022 PRE-PRIMARY 1 EAST AFRICAN EDUCATIONAL C.R.E ACTIVITIES SCHEMES OF WORK -TERM 3

2021/2022 PRE-PRIMARY 1 EAST AFRICAN EDUCATIONAL C.R.E ACTIVITIES SCHEMES O...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > PP1 > Mathematics

2021/2022 PRE-PRIMARY 1 MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 3

2021/2022 PRE-PRIMARY 1 MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > English

2021/2022CLASS 8 - NEW PROGRESSIVE PRIMARY ENGLISH - SCHEME OF WORK - TERM 3

10 WEEK VERSION: 2021 CLASS 8-NEW PROGRESSIVE PRIMARY ENGLISH-SCHEME OF WOR...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Kiswahili

2022 KIDATO CHA KWANZA UHONDO WA KISWAHILI MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA PILI

2022 KIDATO CHA KWANZA UHONDO WA KISWAHILI MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA PI...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Kiswahili

2022 KIDATO CHA KWANZA UHONDO WA KISWAHILI MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA TATU

2022 KIDATO CHA KWANZA UHONDO WA KISWAHILI MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA TA...

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > PP2 > Creative Activities

2022 PRE-PRIMARY 2 LONGHORN CREATIVE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 PRE-PRIMARY 2 LONGHORN CREATIVE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Creative Activities

2022 CLASS 7 JKF CREATIVE ARTS SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 7 JKF CREATIVE ARTS SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Physical Education

2022 CLASS 7 JKF PHYSICAL EDUCATION SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 7 JKF PHYSICAL EDUCATION SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Kiswahili

2022 CLASS 7 KISWAHILI KITUKUZWE SCHEMES OF WORK - TERM 3

2022 CLASS 7 KISWAHILI KITUKUZWE SCHEMES OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Kiswahili

2022 CLASS 7 KISWAHILI MUFTI SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 7 KISWAHILI MUFTI SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > CRE

2022 CLASS 7 KLB C.R.E SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 7 KLB C.R.E SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > CRE

2022 CLASS 7 KLB C.R.E SCHEMES OF WORK - TERM 3

2022 CLASS 7 KLB C.R.E SCHEMES OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Kiswahili

2022 CLASS 7 KLB KISWAHILI KITUKUZWE SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 7 KLB KISWAHILI KITUKUZWE SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Mathematics

2022 CLASS 7 KLB LETS LEARN MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 7 KLB LETS LEARN MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Science

2022 CLASS 7 KLB SCIENCE SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 7 KLB SCIENCE SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Science

2022 CLASS 7 KLB SCIENCE SCHEMES OF WORK - TERM 3

2022 CLASS 7 KLB SCIENCE SCHEMES OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Mathematics

2022 CLASS 7 LET'S LEARN MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 3

2022 CLASS 7 LETS LEARN MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > English

2022 CLASS 7 LONGHORN KEYNOTE ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 7 LONGHORN KEYNOTE ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > English

2022 CLASS 7 LONGHORN KEYNOTE ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 3

2022 CLASS 7 LONGHORN KEYNOTE ENGLISH SCHEMES OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Social Studies

2022 CLASS 7 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 7 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Social Studies

2022 CLASS 7 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK -TERM 3

2022 CLASS 7 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK -TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Life Skills Education

2022 CLASS 7 OXFORD BETTER LIVING LIFESKILLS SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 7 OXFORD BETTER LIVING LIFESKILLS SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Life Skills Education

2022 CLASS 7 OXFORD LIFE SKILLS SCHEMES OF WORK - TERM 3

2022 CLASS 7 OXFORD LIFE SKILLS SCHEMES OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Mathematics

2022 CLASS 8 - KLB LET'S LEARN MATHEMATICS - SCHEME OF WORK - TERM 3

2022 CLASS 8 - KLB LET'S LEARN MATHEMATICS - SCHEME OF WORK - TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Physical Education

2022 CLASS 8 JKF PHYSICAL EDUCATION SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 8 JKF PHYSICAL EDUCATION SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > CRE

2022 CLASS 8 KLB CRE SCHEMES OF WORK - TERM THREE

2022 CLASS 8 KLB CRE SCHEMES OF WORK - TERM THREE

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Social Studies

2022 CLASS 8 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK-TERM 3

2022 CLASS 8 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK-TERM 3

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Social Studies

2022 CLASS 8 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 8 OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > IRE

2022 CLASS 8 OXFORD NEW BEGINING IRE SCHEMES OF WORK - TERM 2

2022 CLASS 8 OXFORD NEW BEGINING IRE SCHEMES OF WORK - TERM 2

Buy Now KES 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Kiswahili

2022 DARASA LA 8 KISWAHILI MUFTI MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA 3

2022 DARASA LA 8 KISWAHILI MUFTI MAAZIMIO YA KAZI - MUHULA WA 3

Buy Now KES 100.00
Terms | Privacy