EDUCATION@ELIMU.CO.KE
0700 663 000
Mpesa Till: 323253

Schemes of Work for Kenyan schools > Form 4


Schemes of Work > Form 4 > English

2020 FORM 4-KLB EXCELLING ENGLISH- SCHEME OF WORK-TERM 1

2020 FORM 4-KLB G.O.K / EXCELLING IN ENGLISH-SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Agriculture

2020 FORM 4 AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 1

2020 FORM 4 AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Agriculture

2020 FORM 4 KLB AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 2 (POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4 KLB AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Business Studies

2020 FORM 4 MORAN TRENDY BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 FORM 4 MORAN TRENDY BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > CRE

2020 FORM 4- CRE-SCHEME OF WORK-TERM 1

2020 FORM 4- KLB CRE- SCHEME OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Agriculture

2021 FORM 4 KLB AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 3 (POST- COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 FORM 4 KLB AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2020 FASAHA KISWAHILI- KIDATO CHA 4 -KUMBUKUMBU YA KAZI-MUHULA WA 1

2020 FASAHA KISWAHILI- KIDATO CHA 4 -KUMBUKUMBU YA KAZI-MUHULA WA 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > History and Government

2020 FORM 4 - EVOLVING WORLD HISTORY AND GOVERNMENT - SCHEME OF WORK - TERM 2(POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4 - EVOLVING WORLD HISTORY AND GOVERNMENT - SCHE...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > English

2020 FORM 4 - HEAD START ENGLISH - SCHEMES OF WORK - TERM 2(POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4-HEAD START ENGLISH-SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Business Studies

2020 FORM 4 - KLB INVENTORS BUSINESS STUDIES - SCHEMES OF WORK - TERM 2(POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4 - KLB INVENTORS BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WO...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Business Studies

2020 FORM 4 -KLB INVENTORS BUSINESS STUDIES- SCHEMES OF WORK - TERM 1

2020 FORM 4 KLB INVENTORS BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WORK TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Agriculture

2020 FORM 4 AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 2

2020 FORM 4 AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Agriculture

2020 FORM 4 AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 3

2020 FORM 4 AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Biology

2020 FORM 4 BIOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 1

2020 FORM 4 BIOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Biology

2020 FORM 4 BIOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 2

2020 FORM 4 BIOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Biology

2020 FORM 4 BIOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 3

2020 FORM 4 BIOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Home Science

2020 FORM 4 HOME SCIENCE SCHEMES OF WORK-TERM 3

2020 FORM 4 HOME SCIENCE SCHEMES OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Home Science

2020 FORM 4 HOME SCIENCE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 FORM 4 HOME SCIENCE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Home Science

2020 FORM 4 HOME SCIENCE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 2 (POST- COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4 HOME SCIENCE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Home Science

2020 FORM 4 HOME SCIENCE SCHEMES OF WORK-TERM 2

2020 FORM 4 HOME SCIENCE SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Physics

2020 FORM 4 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK -TERM 1

2020 FORM 4 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK -TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Physics

2020 FORM 4 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK -TERM 2 (POST- COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK -TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Biology

2020 FORM 4 KLB BIOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 2 (POST-COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4 KLB BIOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Business Studies

2020 FORM 4 MORAN TRENDY BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WORK-TERM 2 ( PRE- COVID)

2020 FORM 4 MORAN TRENDY BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > CRE

2020 FORM 4- CRE-SCHEME OF WORK-TERM 2

2020 FORM 4- KLB CRE-SCHEME OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > CRE

2020 FORM 4- CRE-SCHEME OF WORK-TERM 3

2020 FORM 4- KLB CRE-SCHEME OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Geography

2020 FORM 4- GEOGRAPHY-SCHEMES -TERM 1

2020 New Schemes made using KLB Secondary Geography book 4 Term 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Chemistry

2020 FORM 4- KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK- TERM 1

2020 FORM 4- KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK- TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Chemistry

2020 FORM 4- KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK- TERM 2 (POST- COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4- KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK- TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > CRE

2020 FORM 4- KLB CRE-SCHEME OF WORK-TERM 2 (POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4- KLB CRE- SCHEME OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > English

2020 FORM 4- KLB EXCELLING IN ENGLISH-SCHEMES OF WORK-TERM 2 (POST -COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4-KLB EXCELLING IN ENGLISH-SCHEMES OF WORK-TERM ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Geography

2020 FORM 4- KLB GEOGRAPHY-SCHEMES OF WORK -TERM 2 (POST- COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4- KLB GEOGRAPHY-SCHEMES OF WORK -TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > History and Government

2020 FORM 4- KLB HISTORY AND GOVERNMENT SCHEMES OF WORK- TERM 2 (POST -COVID)

2020 FORM 4- KLB HISTORY AND GOVERNMENT SCHEMES OF WORK- TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > History and Government

2020 FORM 4- KLB HISTORY AND GOVERNMENT SCHEMES OF WORK- TERM 3 (POST -COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4- KLB HISTORY AND GOVERNMENT SCHEMES OF WORK- T...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > History and Government

2020 FORM 4- KLB HISTORY SCHEMES OF WORK- TERM 3

2020 FORM 4- KLB HISTORY SCHEMES OF WORK- TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Computer Studies

2020 FORM 4-COMPUTER STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 FORM 4-COMPUTER STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Computer Studies

2020 FORM 4-COMPUTER STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 2

2020 FORM 4-COMPUTER STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Computer Studies

2020 FORM 4-COMPUTER STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 2 (POST- COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4-COMPUTER STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Computer Studies

2020 FORM 4-COMPUTER STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 3

2020 FORM 4-COMPUTER STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > English

2020 FORM 4-HEAD START ENGLISH-SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 FORM 4-HEAD START ENGLISH-SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > History and Government

2020 FORM 4-HISTORY AND GOVERNMENT-SCHEME OF WORK-TERM 1

2020 FORM 4-HISTORY AND GOVERNMENT-SCHEME OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > History and Government

2020 FORM 4-HISTORY AND GOVERNMENT-SCHEME OF WORK-TERM 2

2020 FORM 4-HISTORY AND GOVERNMENT-SCHEME OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > History and Government

2020 FORM 4-HISTORY AND GOVERNMENT-SCHEME OF WORK-TERM 3

2020 FORM 4-HISTORY AND GOVERNMENT-SCHEME OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > History and Government

2020 FORM 4-KLB HISTORY SCHEMES OF WORK- TERM 1

2020 FORM 4- HISTORY SCHEMES OF WORK- TERM 1-PREPARED USING KLB BOOK

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > History and Government

2020 FORM 4-KLB HISTORY SCHEMES OF WORK- TERM 2

2020 FORM 4- KLB HISTORY SCHEMES OF WORK- TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Music

2020 FORM 4-MUSIC SCHEME OF WORK-TERM 1

2020 FORM 4-MUSIC SCHEME OF WORK-TERM 1Schemes made using K.I.E, Foundation...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Music

2020 FORM 4-MUSIC SCHEME OF WORK-TERM 2

2020 FORM 4-MUSIC SCHEME OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2020 KIDATO CHA 4 - FASAHA KISWAHILI - AZIMIO YA KAZI - MUHULA WA PILI(POST COVID)

11-WIKI: 2020 KIDATO CHA 4 - FASAHA KISWAHILI -AZIMIO YA KAZI -MUHULA WA PI...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2020 KIDATO CHA 4 CHEMICHEMI KISWAHILI AZIMIO YA KAZI -MUHULA WA KWANZA

New schemes of work using Chemichemi za Kiswahili, Kiswahili Kidato cha Nne...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2020 KIDATO CHA 4 CHEMICHEMI KISWAHILI AZIMIO YA KAZI - MUHULA WA PILI

New schemes of work using Chemichemi za Kiswahili , Kiswahili Kidato cha Nn...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2020 KIDATO CHA 4 CHEMICHEMI KISWAHILI AZIMIO YA KAZI - MUHULA WA TATU

2020 KIDATO CHA 4 CHEMICHEMI KISWAHILI AZIMIO YA KAZI - MUHULA WA TATU

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2020 KIDATO CHA 4 KISWAHILI FASAHA AZIMIO YA KAZI MUHULA WA PILI

2020 KIDATO CHA 4 KISWAHILI FASAHA AZIMIO YA KAZI MUHULA WA PILI

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2020 KIDATO CHA 4 KISWAHILI FASAHA AZIMIO YA KAZI MUHULA WA PILI (POST- COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 KIDATO CHA 4 KISWAHILI FASAHA AZIMIO YA KAZI MUHULA W...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2020 KIDATO CHA 4 KISWAHILI FASAHA AZIMIO YA KAZI MUHULA WA TATU

2020 KIDATO CHA 4 KISWAHILI FASAHA AZIMIO YA KAZI MUHULA WA TATU

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > IRE

2020 KLB CRESCENT I.R.E - FORM 4 - SCHEME OF WORK - TERM 2(POST COVID)

2020 KLB CRESCENT I.R.E - FORM 4- SCHEME OF WORK - TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Mathematics

2020 KLB MATHEMATICS- FORM 4- SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 KLB MATHEMATICS- FORM 4- SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Mathematics

2020 KLB MATHEMATICS- FORM 4- SCHEMES OF WORK-TERM 2 (POST-COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 KLB MATHEMATICS- FORM 4- SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2021 CHEMICHEMI KIDATO CHA 4 KISWAHILI KUMBUKUMBU YA KAZI - MUHULA WA 3

11 WEEK VERSION: 2021 CHEMICHEMI KIDATO CHA 4 KISWAHILI KUMBUKUMBU YA KAZI ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Computer Studies

2021 FORM 4 - COMPUTER STUDIES - SCHEMES OF WORK - TERM 3 (POST-COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 FORM 4-COMPUTER STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 3 (POS...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > History and Government

2021 FORM 4 - EVOLVING WORLD HISTORY AND GOVERNMENT - SCHEME OF WORK - TERM 3(POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 FORM 4 - EVOLVING WORLD HISTORY AND GOVERNMENT - SCHE...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > English

2021 FORM 4 - HEAD START ENGLISH - SCHEMES OF WORK - TERM 3(POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 FORM 4 - HEAD START ENGLISH - SCHEMES OF WORK - TERM ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Chemistry

2021 FORM 4 - KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK - TERM 3(POST COVID)

2021 FORM 4- KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK- TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > CRE

2021 FORM 4 - KLB CRE - SCHEME OF WORK - TERM 3 (POST-COVID)

2021 FORM 4 - KLB CRE- SCHEME OF WORK-TERM 3 (POST COVID)

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Geography

2021 FORM 4 - KLB GEOGRAPHY - SCHEMES OF WORK - TERM 3(POST-COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 FORM 4 - KLB GEOGRAPHY-SCHEMES OF WORK -TERM 2 (POST-...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Business Studies

2021 FORM 4 - KLB INVENTORS BUSINESS STUDIES - SCHEMES OF WORK - TERM 3(POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 FORM 4 - KLB INVENTORS BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WO...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Home Science

2021 FORM 4 HOME SCIENCE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 3 (POST- COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4 HOME SCIENCE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Biology

2021 FORM 4 KLB BIOLOGY SCHEMES OF WORK - TERM 3 (POST-COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 FORM 4 KLB BIOLOGY SCHEMES OF WORK - TERM 3 (POST-COV...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Physics

2021 FORM 4 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK - TERM 3(POST-COVID)

11-WEEK VERSION: FORM 4 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK -TERM 2(POST- COVID)

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Business Studies

2021 FORM 4 MORAN TRENDY BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 3(POST COVID)

2020 FORM 4 MORAN TRENDY BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WORK - TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > English

2021 FORM 4-EXCELLING IN ENGLISH-SCHEMES OF WORK-TERM 3 (POST -COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4-EXCELLING IN ENGLISH-SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2021 KIDATO CHA 4 - FASAHA KISWAHILI - AZIMIO YA KAZI - MUHULA WA TATU(POST COVID)

11-WIKI: 2021 KIDATO CHA 4 - FASAHA KISWAHILI - AZIMIO YA KAZI - MUHULA WA ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > IRE

2021 KLB CRESCENT I.R.E - FORM 4 - SCHEME OF WORK - TERM 3(POST COVID)

2021 KLB CRESCENT I.R.E - FORM 4 - SCHEME OF WORK - TERM 3(POST COVID)

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Mathematics

2021 KLB MATHEMATICS - FORM 4 - SCHEMES OF WORK - TERM 3 (POST-COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 KLB MATHEMATICS- FORM 4- SCHEMES OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > IRE

KLB CRESCENT - FORM 4- I.R.E- SCHEME OF WORK - TERM 1

KLB CRESCENT - FORM 4- I.R.E- SCHEME OF WORK - TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > IRE

KLB CRESCENT - FORM 4- I.R.E- SCHEME OF WORK - TERM 2

KLB CRESCENT - FORM 4- I.R.E- SCHEME OF WORK - TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > IRE

KLB CRESCENT - FORM 4- I.R.E- SCHEME OF WORK - TERM 3

KLB CRESCENT - FORM 4- I.R.E- SCHEME OF WORK - TERM 3

Download KSH. 100.00
Terms | Privacy