EDUCATION@ELIMU.CO.KE
0700 663 000
Mpesa Till: 323253

Schemes of Work


Schemes of Work > Standard 6 > Mathematics

2020 CLASS 6 UNDERSTANDING MATHEMATICS SCHEMES OF WORK-TERM 3

2020 CLASS 6 UNDERSTANDING MATHEMATICS SCHEMES OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 6 > CRE

2020 CLASS 6-KLB CRE-SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 New schemes CRE class Six Term 1 made using KLB Primary and reference...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Social Studies

2020 CLASS 7 -OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 1

CLASS 7 - OXFORD OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Science

2020 Class 7-KLB Science Schemes -Term 1

2020 Class 7-KLB Science Schemes -Term 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Physical Education

2020 CLASS 8 PHYSICAL EDUCATION SCHEMES OF WORK -TERM 1

2020 CLASS 8 PHYSICAL EDUCATION SCHEMES OF WORK -TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Science

2020 Class 8-KLB Science Schemes -Term 1

2020 New schemes of work using KLB Primary Science Pupil's Book 8 Term 1.

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Kiswahili

2020 DARASA LA 8 KISWAHILI MUFTI MAAZIMIO YA KAZI MUHULA WA 3

2020 DARASA LA 8 KISWAHILI MUFTI MAAZIMIO YA KAZI MUHULA WA 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Computer Studies

2020 FORM 1- COMPUTER STUDIES -SCHEMES OF WORK - TERM 1

2020 FORM 1- COMPUTER STUDIES -SCHEMES OF WORK - TERM 1 USING LOG ON

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Geography

2020 FORM 1- GEOGRAPHY-SCHEME -TERM 1

2020 New Schemes made using KLB Secondary Geography book 1 Term 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 1 > CRE

2020 FORM 1-CRE-SCHEME OF WORK-TERM 1

2020 FORM 1-KLB CRE- SCHEME OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 2 > Biology

2020 FORM 2 BIOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 1

2020 FORM 2 BIOLOGY SCHEMES OF WORK -TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 2 > Agriculture

2020 FORM 2 KLB AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 1

2020 FORM 2 AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 3 > Agriculture

2020 FORM 3 AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 1

2020 FORM 3 AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 3 > Business Studies

2020 FORM 3 BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WORK TERM 3

2020 FORM 3 BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WORK TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 3 > Geography

2020 FORM 3- GEOGRAPHY-SCHEME -TERM 1

2020 New Schemes made using KLB Secondary Geography book 3 Term 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 3 > Chemistry

2020 FORM 3- KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK- TERM 1

2020 FORM 3- KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK- TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 3 > History and Government

2020 FORM 3-HISTORY AND GOVERNMENT-SCHEME OF WORK-TERM 3

2020 FORM 3-HISTORY AND GOVERNMENT-SCHEME OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Agriculture

2020 FORM 4 AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 1

2020 FORM 4 AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Agriculture

2020 FORM 4 KLB AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 2 (POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 FORM 4 KLB AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Business Studies

2020 FORM 4 MORAN TRENDY BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 FORM 4 MORAN TRENDY BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > CRE

2020 FORM 4- CRE-SCHEME OF WORK-TERM 1

2020 FORM 4- KLB CRE- SCHEME OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 1 > English

2020 GRADE 1 ENGLISH ACTIVITIES TERM 1

New CBC English Activities Schemes of Work made using New Progressive Prim...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 1 > Music

2020 GRADE 1 - MUSIC ACTIVITIES - TERM 1 - SCHEMES OF WORK - V1

GRADE 1 - MUSIC ACTIVITIES - TERM 1 - SCHEMES OF WORK - V1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 1 > Movement Activities (P.E)

2020 GRADE 1 - PE. ACTIVITIES - TERM 1 - SCHEMES OF WORK - V1

2020 GRADE 1 - PE. ACTIVITIES - TERM 1 - SCHEMES OF WORK - V1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 1 > Movement Activities (P.E)

2020 GRADE 1 - PE. ACTIVITIES - TERM 3- SCHEMES OF WORK - V1

2020 GRADE 1 - PE. ACTIVITIES - TERM 3- SCHEMES OF WORK - V1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 1 > English

2020 GRADE 1 -TUSOME- ENGLISH ACTIVITIES SCHEMES - TERM 1

GRADE 1 -TUSOME ENGLISH LITERACY ACTIVITIES SCHEMES - TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 1 > Mathematics

2020 GRADE 1-TUSOME MATHEMATICS-SCHEMES OF WORK-TERM 3

2020 GRADE 1-TUSOME MATHEMATICS-SCHEMES OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 2 > CRE

2020 GRADE 2 - CRE ACTIVITIES SCHEMES - TERM 1 - V1.doc

New CRE Grade 2 CBC schemes of work Term 1 using KLB Visionary.

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 2 > Mathematics

2020 GRADE 2-TUSOME MATHEMATICS-SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 GRADE 2-TUSOME MATHEMATICS-SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 3 > Movement Activities (P.E)

2020 Grade 3-P.E Activities-Term 1

2020 Grade 3-P.E Activities-Term 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Science and Technology

2020 GRADE 4 - MORAN SCIENCE AND TECHNOLOGY ACTIVITIES - SCHEMES OF WORK -TERM 2 (PRE-COVID)

2020 GRADE 4 - MORAN SCIENCE AND TECHNOLOGY ACTIVITIES - SCHEMES OF WORK -T...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Kenya Sign Language

2020 GRADE 4 KENYA SIGN LANGUAGE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 GRADE 4 KENYA SIGN LANGUAGE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Kenya Sign Language

2020 GRADE 4 KENYA SIGN LANGUAGE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 2

2020 GRADE 4 KENYA SIGN LANGUAGE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Science and Technology

2020 GRADE 4 KLB SCIENCE AND TECHNOLOGY ACTIVITIES SCHEMES OF WORK -TERM 2 (POST-COVID)

11- WEEK VERSION: GRADE 4 KLB SCIENCE AND TECHNOLOGY ACTIVITIES SCHEMES OF ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Mathematics

2020 GRADE 4 MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 1

GRADE 4 MATHEMATICS SCHEMES OF WORK -TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Agriculture

2020 GRADE 4 MORAN AGRICULTURE SCHEMES OF WORK - TERM 3 (PRE-COVID)

11 WEEK VERSION: 2020 GRADE 4 MORAN AGRICULTURE SCHEMES OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > English

2020 Keynote English(Longhorn publishers) Class 8- Scheme -Term 1

2020 New schemes of work made using Keynote Longhorn Primary English Class ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Kiswahili

2020 KIDATO CHA 4 - FASAHA KISWAHILI - AZIMIO YA KAZI - MUHULA WA PILI(POST COVID)

11-WIKI: 2020 KIDATO CHA 4 - FASAHA KISWAHILI -AZIMIO YA KAZI -MUHULA WA PI...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Mathematics

2020 KLB MATHEMATICS- FORM 1- SCHEMES OF WORK-TERM 2

2020 KLB MATHEMATICS- FORM 1- SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Mathematics

2020 KLB MATHEMATICS- FORM 4- SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 KLB MATHEMATICS- FORM 4- SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > PP1 > CRE

2020 PRE - PRIMARY 1 - RELIGIOUS ACTIVITIES - TERM 1.

2020 New CRE Pre-Primary 1 CBC schemes of work Term 1 using EAEP.

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > PP1 > Creative Activities

2020 PRE-PRIMARY 1 CREATIVE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK -TERM 1

2020 PRE-PRIMARY 1 CREATIVE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK -TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > English

2021 CLASS 5 JKF PRIMARY ENGLISH SCHEME OF WORK - TERM 2(POST COVID)

11 WEEK VERSION: 2021 CLASS 5 JKF PRIMARY ENGLISH SCHEME OF WORK - TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > Social Studies

2021 CLASS 5 KLB SOCIAL STUDIES SCHEME OF WORK - TERM 2(POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 CLASS 5 - KLB SOCIAL STUDIES - SCHEME OF WORK -TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 6 > English

2021 CLASS 6 - KEYNOTE ENGLISH - SCHEMES OF WORK - TERM 3(POST COVID)

10 WEEK VERSION: 2021 CLASS 6 - KEYNOTE ENGLISH - SCHEMES OF WORK - TERM 3(...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 6 > Life Skills Education

2021 CLASS 6 - SCHEME OF WORK - OXFORD LIFE SKILL EDUCATION - TERM 3(POST COVID)

2021 CLASS 6 - SCHEME OF WORK - OXFORD LIFE SKILL EDUCATION - TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Physical Education

2021 CLASS 7 - PHYSICAL EDUCATION -SCHEMES OF WORK - TERM 3

10 WEEK VERSION: 2021 CLASS 7 - PHYSICAL EDUCATION -SCHEMES OF WORK - TERM ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Science

2021 CLASS 7 KLB SCIENCE SCHEMES OF WORK -TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK VERSION: CLASS 7 KLB SCIENCE SCHEMES OF WORK -TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 8 > Kiswahili

2021 CLASS 8 - KISWAHILI KITUKUZWE - SCHEME OF WORK - TERM 3 (POST-COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 CLASS 8 - KISWAHILI KITUKUZWE - SCHEME OF WORK - TERM...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > Kiswahili

2021 DARASA LA 5 - KISWAHILI MUFTI - AZIMIO YA KAZI - MUHULA WA 2(POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 DARASA LA 5 - KISWAHILI MUFTI - AZIMIO YA KAZI - MUHU...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 1 > History and Government

2021 EVOLVING WORLD HISTORY FORM 1 SCHEME OF WORK TERM 3(POST COVID)

2021 EVOLVING WORLD HISTORY FORM 1 SCHEME OF WORK TERM 3(POST COVID)

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Mathematics

2021 FORM 1 DISCOVERING MATHEMATICS SCHEMES OF WORK-TERM 3 (POST-COVID)

10 WEEK VERSION:2021 FORM 1 DISCOVERING MATHEMATICS SCHEMES OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Music

2021 FORM 1 JKF MUSIC SCHEMES OF WORK-TERM 3 (POST-COVID)

10 WEEK VERSION:2021 FORM 1 JKF MUSIC SCHEMES OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Agriculture

2021 FORM 1 KLB AGRICULTURE SCHEMES OF WORK -TERM 2

11 WEEK VERSION:FORM 1 KLB AGRICULTURE SCHEMES OF WORK -TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Chemistry

2021 FORM 1 KLB CHEMISTRY SCHEME OF WORK-TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK VERSION:2021 FORM 1 KLB CHEMISTRY SCHEME OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Physics

2021 FORM 1 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK-TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK VERSION:2021 FORM 1 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 2 > Mathematics

2021 FORM 2 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 2(POST COVID)

11 WEEK VERSION: FORM 2 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 2 > Physics

2021 FORM 2 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK -TERM 2

11 WEEK VERSION:FORM 2 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK -TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 2 > History and Government

2021 FORM 2- KLB HISTORY-SCHEMES OF WORK-TERM 2

11 WEEK VERSION:FORM 2- KLB HISTORY-SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 2 > Music

2021 FORM 2-MUSIC SCHEME OF WORK -TERM 3

11 WEEK VERSION: FORM 2-MUSIC SCHEME OF WORK -TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 3 > Mathematics

2021 FORM 3 - DISCOVERING MATHEMATICS - SCHEMES OF WORK - TERM 3 (POST COVID)

10-WEEK VERSION: FORM 3 - DISCOVERING MATHEMATICS - SCHEMES OF WORK - TERM ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 3 > CRE

2021 FORM 3 - KLB C.R.E- SCHEMES OF WORK-TERM 2 (POST COVID)

11-WEEK VERSION: FORM 3 - KLB C.R.E- SCHEMES OF WORK-TERM 2.doc

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 3 > Physics

2021 FORM 3- KLB PHYSICS -SCHEMES OF WORK -TERM 2 (POST COVID)

11-WEEK VERSION: FORM 3 KLB PHYSICS SCHEMES OF WORK -TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 3 > Chemistry

2021 FORM 3- KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK- TERM 2 (POST COVID)

11-WEEK VERSION: FORM 3- KLB CHEMISTRY SCHEMES OF WORK- TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Business Studies

2021 FORM 4 - KLB INVENTORS BUSINESS STUDIES - SCHEMES OF WORK - TERM 3(POST COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 FORM 4 - KLB INVENTORS BUSINESS STUDIES SCHEMES OF WO...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 4 > Agriculture

2021 FORM 4 KLB AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 3 (POST- COVID)

11-WEEK VERSION: 2021 FORM 4 KLB AGRICULTURE SCHEMES OF WORK TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 2 > Literacy Activities

2021 GRADE 2 KLB LITERACY SCHEMES OF WORK - TERM 2

11 WEEK VERSION:GRADE 2 KLB LITERACY SCHEMES OF WORK - TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 3 > Hygiene and Nutrition

2021 GRADE 3 EVERYDAY HYGIENE AND NUTRITION SCHEMES OF WORK-TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK VERSION: GRADE 3 EVERYDAY HYGIENE AND NUTRITION SCHEMES OF WORK-TER...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 3 > English

2021 GRADE 3 TUSOME ENGLISH SCHEMES OF WORK-TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK VERSION: GRADE 3 TUSOME ENGLISH SCHEMES OF WORK-TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 3 > Kiswahili

2021 GRADE 3 TUSOME KISWAHILI SCHEMES OF WORK -TERM 1

2021 GRADE 3 TUSOME KISWAHILI SCHEMES OF WORK -TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 3 > Kiswahili

2021 GRADE 3 TUSOME KISWAHILI SCHEMES OF WORK -TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK VERSION: GRADE 3 TUSOME KISWAHILI SCHEMES OF WORK -TERM 2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > English

2021 GRADE 4 - LONGHORN ENGLISH ACTIVITIES - SCHEMES OF WORK - TERM 3 (POST-COVID)

11-WEEK VERSION: GRADE 4 - LONGHORN ENGLISH ACTIVITIES - SCHEMES OF WORK- T...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Kiswahili

2021 GRADE 4 - OXFORD DADISI - KISWAHILI SCHEMES OF WORK - TERM 3 (POST-COVID)

11-WEEK VERSION: GRADE 4 - OXFORD DADISI- KISWAHILI SCHEMES OF WORK-TERM 3 ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Art & Design

2021 GRADE 4 KLB ART & CRAFT -SCHEMES OF WORK-TERM 3 (POST COVID)

11 WEEK VERSION: GRADE 4 KLB ART & CRAFT -SCHEMES OF WORK-TERM 3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Mathematics

2021 GRADE 4 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK - TERM 3 (POST-COVID)

11-WEEK VERSION: 2020 GRADE 4 KLB MATHEMATICS SCHEMES OF WORK-TERM 3 (11-WE...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Music

2021 GRADE 4 MUSIC SCHEMES OF WORK - TERM 3 (POST-COVID)

11-WEEK VERSION: GRADE 4 MUSIC SCHEMES OF WORK - TERM 3 (POST-COVID) 11 WEE...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 2 > Home Science

2021 KLB FORM 2 HOMESCIENCE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 3

10 WEEK VERSION: 2021 KLB FORM 2 HOME SCIENCE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TE...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > PP1 > CRE

2021 PRE-PRIMARY 1 EAST AFRICAN EDUCATIONAL C.R.E ACTIVITIES SCHEMES OF WORK -TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK VERSION: PRE-PRIMARY 1 EAST AFRICAN EDUCATIONAL C.R.E ACTIVITIES SC...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > PP2 > Creative Activities

2021 PRE-PRIMARY 2 CREATIVE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK -TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK VERSION: PRE-PRIMARY 2 CREATIVE ACTIVITIES SCHEMES OF WORK -TERM 2 ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > PP2 > English

2021 PRE-PRIMARY 2 ENGLISH ACTIVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK: PRE-PRIMARY 2 ENGLISH ACTIVITIES SCHEMES OF WORK - TERM 2 (POST-CO...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > PP2 > Environmental Activities

2021 PRE-PRIMARY 2 ENVIROMENTAL ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK VERSION: PRE-PRIMARY 2 ENVIRONMENTAL ACTIVITIES SCHEMES OF WORK-TER...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > PP2 > Psychomotor Activities

2021 PRE-PRIMARY 2 KNOW MORE PSYCHOMOTOR ACTIVITIES SCHEMES - TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK VERSION: PRE-PRIMARY 2 KNOW MORE PSYCHOMOTOR ACTIVITIES SCHEMES - T...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > PP2 > CRE

2021 PRE-PRIMARY 2 LONGHORN C.R.E SCHEMES OF WORK-TERM 2 (POST-COVID)

11 WEEK VERSION: PRE-PRIMARY 2 LONGHORN C.R.E SCHEMES OF WORK-TERM 2 (POST-...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 3 > Hygiene and Nutrition

GRADE 3 HYGIENE AND NUTRITION TERM 1

New Hygiene and Nutrition Grade 3 CBC schemes of work Term 1 using Everyday...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 3 > Mathematics

GRADE 3 MATHEMATICS ACTIVITIES TERM 1

New CBC Mathematics Activities Schemes of Work made using JKF Mathematics ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 3 > Music

GRADE 3-MUSIC ACTIVITIES SCHEME OF WORK -TERM 1

GRADE 3-MUSIC ACTIVITIES SCHEME OF WORK -TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Social Studies

GRADE 4 - LONGHORN SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK-TERM 1

GRADE 4 LONGHORN SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Grade 4 > Science and Technology

GRADE 4 KLB SCIENCE AND TECHNOLOGY ACTIVITIES SCHEMES OF WORK -TERM 1

GRADE 4 KLB SCIENCE AND TECHNOLOGY ACTIVITIES SCHEMES OF WORK -TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 2 > English

JKF FORM 2- ENGLISH - SCHEME OF WORK

New schemes made using JKF New Integrated English Form 2 and N.I.E Integrat...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > PP2 > CRE

PRE - PRIMARY 2 - RELIGIOUS ACTIVITIES - TERM 1.

New CRE Pre-Primary 2 CBC schemes of work Term 1 using EAEP.

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > PP2 > Psychomotor Activities

PRE-PRIMARY 2 - PSYCHOMOTOR ACTIVITIES - SCHEMES OF WORK - TERM 1

New Psychomotor and Creative Activities Pre- Primary 2 CBC schemes of work ...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 3 > English

2020 FORM 3 JKF NEW INTEGRATED ENGLISH SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 FORM 3 JKF NEW INTEGRATED ENGLISH SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Kiswahili

2019 DARASA LA SABA KISWAHILI MUFTI AZIMIO YA KAZI MUHULA WA -1

2019 DARASA LA SABA KISWAHILI MUFTI MAAZIMIO YA KAZI MUHULA WA -1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Kiswahili

2019 DARASA LA SABA KISWAHILI MUFTI AZIMIO YA KAZI MUHULA WA -2

2019 DARASA LA SABA KISWAHILI MUFTI AZIMIO YA KAZI MUHULA WA -2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 6 > Kiswahili

2019 DARASA LA SITA KISWAHILI MUFTI AZIMIO YA KAZI MUHULA WA -1

2019 DARASA LA SITA KISWAHILI MUFTI AZIMIO YA KAZI MUHULA WA -1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 6 > Kiswahili

2019 DARASA LA SITA KISWAHILI MUFTI AZIMIO YA KAZI MUHULA WA -2

2019 DARASA LA SITA KISWAHILI MUFTI AZIMIO YA KAZI MUHULA WA -2

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 6 > Kiswahili

2019 DARASA LA SITA KISWAHILI MUFTI AZIMIO YA KAZI MUHULA WA -3

2019 DARASA LA SITA KISWAHILI MUFTI AZIMIO YA KAZI MUHULA WA -3

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 7 > Mathematics

2020 CLASS 7-JKF PRIMARY MATHEMATICS SCHEMES-TERM 1

2020 New schemes made using JKF Primary Mathematics Standard 7 Term 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Form 1 > Mathematics

2020 FORM 1- DISCOVERING MATHEMATICS- SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 FORM 1- OXFORD DISCOVERING MATHEMATICS- SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > English

2020 CLASS 5 - KEYNOTE ENGLISH - SCHEME OF WORK - TERM 1

2019 New schemes of work made using Keynote Longhorn Primary English Class...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > Mathematics

2020 CLASS 5 - LET'S LEARN MATHEMATICS-SCHEME OF WORK-TERM 1

2020 CLASS 5-KLB LET'S LEARN MATHEMATICS-SCHEME OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > Social Studies

2020 CLASS 5 -OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 CLASS 5 - OXFORD OUR LIVES TODAY SOCIAL STUDIES - SCHEMES OF WORK-TERM...

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > IRE

2020 CLASS 5 IRE-SCHEME OF WORK-TERM 1

2020 CLASS 5 OXFORD IRE-SCHEME OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > English

2020 CLASS 5 NEW PROGRESSIVE ENGLISH SCHEME OF WORK -TERM 1

2020 CLASS 5 NEW PROGRESSIVE ENGLISH SCHEME OF WORK -TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > Mathematics

2020 CLASS 5 UNDERSTANDING MATHEMATICS SCHEMES OF WORK-TERM 1

2020 CLASS 5 UNDERSTANDING MATHEMATICS SCHEMES OF WORK-TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > Physical Education

2020 CLASS 5- PHYSICAL EDUCATION- SCHEMES OF WORK - TERM 1

2020 CLASS 5- PHYSICAL EDUCATION- SCHEMES OF WORK - TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > Life Skills Education

2020 CLASS 5- SCHEME OF WORK- LIFE SKILL EDUCATION- TERM 1

2020 CLASS 5- SCHEME OF WORK- LIFE SKILL EDUCATION- TERM 1

Download KSH. 100.00
Schemes of Work > Standard 5 > Creative Activities

2020 CLASS 5-CREATIVE ARTS - TERM 1

2020 CLASS 5-CREATIVE ARTS - TERM 1

Download KSH. 100.00
Terms | Privacy