EDUCATION@ELIMU.CO.KE
0700 663 000
Mpesa Till: 323253

To get 2022 GRADE 6 NYOTA YA KISWAHILI LESSON PLANS WEEK 1 - WEEK 4 - TERM 1, pay 100/= below:

To use this payment method, please make sure your phone is unlocked. If you dont receive the prompt, Click here to try alternative method


Enter your details below and click on Proceed

Summary

Title:
2022 GRADE 6 NYOTA YA KISWAHILI LESSON PLANS WEEK 1 - WEEK 4 - TERM 1

Category:
Lesson Plans

Price:
KES 100.00

Description:
2022 GRADE 6 NYOTA YA KISWAHILI LESSON PLANS - MADA: VIUNGO VYA MWILI VYA NDANI, MADA NDOGO: Kusikiliza na kuzungumza; Matamshi bora: Silabi na vitanzandimi vya sauti /d/ na/nd/ - MADA: MICHEZO, MADA NDOGO: Sarufi; Aina za maneno: Vivumishi vya idadi

Terms | Privacy