EDUCATION@ELIMU.CO.KE
0700 663 000
Mpesa Till: 323253

Secondary Exams - Promo


Secondary Exams - Promo > Form 3 > Chemistry

2020 FORM 3- CHEMISTRY-MID TERM 2 EXAM -PAPER 2-SET 1

2020 FORM 3- CHEMISTRY-MID TERM 2 EXAM -PAPER 2-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Chemistry

2020 FORM 3- CHEMISTRY-MID TERM 2 EXAM -PAPER 1-SET 1

2020 FORM 3- CHEMISTRY-MID TERM 2 EXAM -PAPER 1-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Biology

2020 FORM 3- BIOLOGY-MID TERM 2 EXAM -PAPER 3-SET 1

2020 FORM 3- BIOLOGY-MID TERM 2 EXAM -PAPER 3-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Biology

2020 FORM 3- BIOLOGY-MID TERM 2 EXAM -PAPER 2-SET 1

2020 FORM 3- BIOLOGY-MID TERM 2 EXAM -PAPER 2-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Biology

2020 FORM 3- BIOLOGY-MID TERM 2 EXAM -PAPER 1-SET 1

2020 FORM 3- BIOLOGY-MID TERM 2 EXAM -PAPER 1-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Chemistry

2020 FORM 2- CHEMISTRY-OPENER TERM 2-SET 1

2020 FORM 2- CHEMISTRY-OPENER TERM 2-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Chemistry

2020 FORM 2- CHEMISTRY-MID TERM 2-SET 1

2020 FORM 2- CHEMISTRY-MID TERM 2-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Biology

2020 FORM 2- BIOLOGY-OPENER TERM 2-SET 1

2020 FORM 2- BIOLOGY-OPENER TERM 2-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Biology

2020 FORM 2- BIOLOGY-MID TERM 2 EXAM -SET 1

2020 FORM 2- BIOLOGY-MID TERM 2 EXAM -SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Chemistry

2020 FORM 1- CHEMISTRY-OPENER TERM 2-SET 1

2020 FORM 1- CHEMISTRY-OPENER TERM 2-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Chemistry

2020 FORM 1- CHEMISTRY-MID TERM 2-SET 1

2020 FORM 1- CHEMISTRY-MID TERM 2-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > > Biology

2020 FORM 1- BIOLOGY-OPENER TERM 2-SET 1

2020 FORM 1- BIOLOGY-OPENER TERM 2-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > English

2020 ELIMU -FORM 3 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 2

2020 ELIMU -FORM 3 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > English

2020 ELIMU -FORM 3 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 1-SET 1

2020 ELIMU -FORM 3 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > English

2020 ELIMU -FORM 4 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER

2020 ELIMU -FORM 4 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > English

2020 ELIMU -FORM 4 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 1-SET 1

2020 ELIMU -FORM 4 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Geography

2020 ELIMU -FORM 4 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1-SET 2

2020 ELIMU -FORM 4 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Geography

2020 ELIMU -FORM 4 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1-SET 1

2020 ELIMU -FORM 4 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Geography

2020 ELIMU -FORM 3 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2

2020 ELIMU -FORM 3 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Geography

2020 ELIMU -FORM 3 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1-SET 2

2020 ELIMU -FORM 3 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > History and Government

2020 ELIMU -FORM 3-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2-SET 1

2020 ELIMU -FORM 3-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > History and Government

2020 ELIMU -FORM 3-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1-SET 1

2020 ELIMU -FORM 3-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Kiswahili

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 4- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-KARATASI YA 2

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 4- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-KARATASI YA 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Kiswahili

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 3- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-KARATASI YA 2

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 3- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-KARATASI YA 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Kiswahili

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 4- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-KARATASI YA 1

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 4- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-KARATASI YA 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Mathematics

2020 MATHEMATICS FORM 3- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2-SET 1

2020 MATHEMATICS FORM 3- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Physics

2020 ELIMU -FORM 3-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1-SET 2

2020 ELIMU -FORM 3-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Physics

2020 ELIMU -FORM 3-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1-SET 1

2020 ELIMU -FORM 3-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Physics

2020 ELIMU -FORM 3-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 3-SET 2

2020 ELIMU -FORM 3-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 3

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Physics

2020 ELIMU -FORM 3-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 3-SET 1

2020 ELIMU -FORM 3-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 3

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > History and Government

2020 ELIMU -FORM 3-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2-SET 1

2020 ELIMU -FORM 3-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > History and Government

2020 ELIMU -FORM 3-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1-SET 1

2020 ELIMU -FORM 3-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3- SET 1

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > English

2020 ELIMU -FORM 4 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 2-SET 1

2020 ELIMU -FORM 4 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 2-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > English

2020 ELIMU -FORM 4 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 1-SET 1

2020 ELIMU -FORM 4 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 1-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Geography

2020 ELIMU -FORM 4 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-PAPAER 2

2020 ELIMU -FORM 4 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > History and Government

2020 ELIMU -FORM 4-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2

2020 ELIMU -FORM 4-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > History and Government

2020 ELIMU -FORM 4-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1

2020 ELIMU -FORM 4-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Kiswahili

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 4- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-KARATASI YA 2

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 4- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-KARATASI YA 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Kiswahili

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 4- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-KARATASI YA 1

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 4- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-KARATASI YA 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Physics

2020 ELIMU -FORM 4 -PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 3

2020 ELIMU -FORM 4 -PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 3

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Physics

2020 ELIMU -FORM 4 -PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1

2020 ELIMU -FORM 4 -PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > English

2020 ELIMU -FORM 2 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 1-SET 1

2020 ELIMU -FORM 2 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > English

2020 ELIMU -FORM 3 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 2-SET 1

2020 ELIMU -FORM 3 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM- PAPER 2-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > CRE

2020 ELIMU -FORM 3-C.R.E - END OF TERM 1 EXAM-PAPAER 2-SET 1

2020 ELIMU -FORM 3-C.R.E - END OF TERM 1 EXAM-PAPER 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > CRE

2020 ELIMU -FORM 3-C.R.E - END OF TERM 1 EXAM-PAPAER 1-SET 1

2020 ELIMU -FORM 3-C.R.E - END OF TERM 1 EXAM-PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2- SET 3

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 1-SET 3

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 1- END OF TERM 1 EXAM -SET 4

2020 BIOLOGY FORM 1- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Business Studies

2020 ELIMU -FORM 1-BUSINESS STUDIES- END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 1-BUSINESS STUDIES- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > CRE

2020 ELIMU -FORM 1-C.R.E - END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 1-C.R.E - END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > English

2020 ELIMU -FORM 1-ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 1-ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Geography

2020 ELIMU -FORM 1-GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 1-GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > History and Government

2020 ELIMU -FORM 1-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 1-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Kiswahili

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 1- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-2

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 1- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Physics

2020 ELIMU -FORM 1-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 1-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Agriculture

2020 ELIMU -FORM 1-AGRICULTURE-END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 1-AGRICULTURE-END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 1- END OF TERM 1 EXAM -SET 3

2020 BIOLOGY FORM 1- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > > Business Studies

2020 ELIMU -FORM 1-BUSINESS STUDIES- END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 1-BUSINESS STUDIES- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 1- END OF TERM 1 EXAM -SET 3

2020 CHEMISTRY FORM 1- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > CRE

2020 ELIMU -FORM 1-C.R.E - END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 1-C.R.E - END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > English

2020 ELIMU -FORM 1-ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 1-ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Geography

2020 ELIMU -FORM 1-GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 1-GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > History and Government

2020 ELIMU -FORM 1-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 1-HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Kiswahili

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 1- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-1

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 1- MWISHO WA MUHULA WA KWANZA

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Mathematics

2020 MATHEMATICS FORM 1- END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 MATHEMATICS FORM 1- END OF TERM 1 EXAM-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Physics

2020 ELIMU -FORM 1-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 1-PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Physics

2020 ELIMU -FORM 2 -PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 2 -PHYSICS- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Mathematics

2020 MATHEMATICS FORM 2- END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 MATHEMATICS FORM 2- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Kiswahili

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 2 - MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-2

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 2 - MWISHO WA MUHULA WA KWANZA

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Kiswahili

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 2 - MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-1

2020 KISWAHILI - KIDATO CHA 2 - MWISHO WA MUHULA WA KWANZA-1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > History and Government

2020 ELIMU -FORM 2 -HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 2 -HISTORY- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > History and Government

2020 ELIMU -FORM 2 -HISTORY- END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 2 -HISTORY- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Geography

2020 ELIMU -FORM 2 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 2 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Geography

2020 ELIMU -FORM 2 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 2 -GEOGRAPHY-END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > English

2020 ELIMU -FORM 2 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 2 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > English

2020 ELIMU -FORM 2 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 2 -ENGLISH-END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > CRE

2020 ELIMU -FORM 2 -C.R.E - END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 2 -C.R.E - END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > CRE

2020 ELIMU -FORM 2 -C.R.E - END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 2 -C.R.E - END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > CRE

2020 CHEMISTRY FORM 2- END OF TERM 1 EXAM -SET 4

2020 CHEMISTRY FORM 2- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 2- END OF TERM 1 EXAM -SET 4

2020 CHEMISTRY FORM 2- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 2- END OF TERM 1 EXAM -SET 3

2020 CHEMISTRY FORM 2- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Agriculture

2020 ELIMU -FORM 2 -AGRICULTURE-END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 2 -AGRICULTURE-END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > > History and Government

2020 ELIMU -FORM 2 -AGRICULTURE-END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 2 -AGRICULTURE-END OF TERM 1 EXAM-SET

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Business Studies

2020 ELIMU -FORM 2 -BUSINESS STUDIES- END OF TERM 1 EXAM-SET 2

2020 ELIMU -FORM 2 -BUSINESS STUDIES- END OF TERM 1 EXAM-

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Business Studies

2020 ELIMU -FORM 2 -BUSINESS STUDIES- END OF TERM 1 EXAM-SET 1

2020 ELIMU -FORM 2 -BUSINESS STUDIES- END OF TERM 1 EXAM

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Chemistry

FORM 2- CHEMISTRY -MID TERM EXAM -SET 1

FORM 2- CHEMISTRY -MID TERM EXAM -SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Chemistry

FORM 1- CHEMISTRY -MID TERM EXAM -SET 1

FORM 1- CHEMISTRY -MID TERM EXAM -SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Biology

FORM 2 BIOLOGY - TERM 2 MID EXAM-SET 1

FORM 2 BIOLOGY - TERM 2 MID EXAM-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Biology

FORM 1 BIOLOGY - TERM 2 MID EXAM-SET 1

FORM 1 BIOLOGY - TERM 2 MID EXAM-SET 1

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 2- END OF TERM 1 EXAM -SET 2

2020 BIOLOGY FORM 2- END OF TERM 1 EXAM -SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 2- END OF TERM 1 EXAM -SET 2

2020 CHEMISTRY FORM 2- END OF TERM 1 EXAM -SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 2 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 1- END OF TERM 1 EXAM -SET 2

2020 CHEMISTRY FORM 1- END OF TERM 1 EXAM -SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3-SET 2

2020 CHEMISTRY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3-SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2-SET 2

2020 CHEMISTRY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2-SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 1-SET 2

2020 CHEMISTRY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 1-SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3- SET 2

2020 CHEMISTRY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3- SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2-SET 2

2020 CHEMISTRY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2-SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 1- SET 2

2020 CHEMISTRY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 1- SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3-SET 2

2020 BIOLOGY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3-SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2- SET 2

2020 BIOLOGY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2- SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 4 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 1.SET 2

2020 BIOLOGY FORM 4- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 1.SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3- SET 2

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3- SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2- SET 2

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2- SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 1-SET 2

2020 BIOLOGY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 1-SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 1 > Biology

2020 BIOLOGY FORM 1- END OF TERM 1 EXAM -SET 2

2020 BIOLOGY FORM 1- END OF TERM 1 EXAM -SET 2

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3

2020 CHEMISTRY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 3

Download KSH. 10.00
Secondary Exams - Promo > Form 3 > Chemistry

2020 CHEMISTRY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2

2020 CHEMISTRY FORM 3- END OF TERM 1 EXAM - PAPER 2

Download KSH. 10.00